DE | ALB | 

Mirësevini te Macher Solutions, partner me kompetencë dhe pasion

Jemi inteligjenca për Biznes, pjesë e menaxhimit sukses-prurës. 

Që të jeni një hap para konkurrencës !

Macher Solutions ofron këshilla, shërbime dhe softuerë rreth këtyre temave:
Data Warehousing dhe Business Intelligence.

Lejoni që së bashku me zgjedhjet tona ta drejtojmë ndërmarrjen tuaj drejt një suksesi afatgjatë. Ekspertet tanë ju ndihmojnë në analiza dhe vlerësime, në koncepte dhe implementime por edhe në trajnim, mirëmbajtje dhe zhvillim të mëtejshëm.

Tuesday, 17. May 2011 SAP Crystal Konfigurator

Sie wissen nicht, welches SAP Crystal Produkt für Sie das Richtige ist - Testen Sie den SAP Crystal Konfigurator!

Category: CS Configurator

Dieter  Macher
Werden Sie Mitglied im Macher BI-Netzwerk...

Wednesday, 13. October 2010 Aktionen

aktuelle Angebote

Category: Aktionen