DE | ALB | 

Ad-Hoc-Query dhe -Analysis

Zgjedhjet softuerike të SAP BusinessObjects ndihmojnë në krijimin e pyetjeve apo hetimeve me analiza të integruar dhe bëjnë të mundur ndërtimin e raporteve dhe  ofrimin e informacioneve nëpërmjet intranetit dhe extranetit.


SAP BusinessObjects Web Intelligence

Disa karakteristika:

 • Raportim me performanc të fuqishme dhe bazuar në Ueb
 • interface - intuitive - drag & drop me bazë në shtresa (Layer) semantike (Universum)
 • Layout (faqosje) e orientuar në blloqe, si për shembull: tabela, grafika të ndryshme, tabela kryq etj. të cilat mund ti ndryshoni simbas dëshirës .
 • Analiza interaktive me drill-down, filtrim, klasifikim, grupim, seksionim, llogaritje, formatim,
 • Burimet e të dhënave mund të jenë: databazë - relacionale, OLAP, Webi Rich: Excel, CSV, txt

 


SAP BusinessObjects Voyager

Për një shqyrtim dhe analizim të informacioneve komplekse

Ky mjet jep në dispozicion të gjitha funksionet për analizimin e të dhënave shumëdimensionale. Analistët kanë mundësin që të gjitha pyetjeve, të cilat janë interesante për biznes, t’u përgjigjen menjëherë dhe pastaj rezultatet analitike dhe po ashtu fushën e punës se tyre ti vënë në dispozicion për të tjerët. Njohuria mundet të depërtoi edhe përtej kufirit të departamentit.

SAP Business Objects Voyager ju ofron analistëve një user - interface moderne dhe tejet të zhvilluar:

 • Identifikimin i informacioneve tendencë, të veçuara dhe detajuara në sistemet financiare pa ndihmën e ndonjë administrator të databazës.
 • Përgjigjeje e shpejt dhe efikase e pyetjeve, bazuar në analizimin e të dhënave shumëdimensionale me madhësi të pacaktuar.
 • Qasje në të gjitha burimet - OLAP brenda organizatës, si dhe mundësia për një përdorim të përbashkët të rezultateve nëpërmjet Web-interface e cila është lehtë dhe intuitivisht të përdoret.
 • Hetim, analizim, krahasim dhe parashikim mbi faktorët ndikues
 • Përdorim i një gamë të gjerë në llogaritjen e biznesit dhe në planifikimit të kohës


SAP BusinessObjects Polestar

Kombinimi i një funksioni të thjesht për kërkim me një zgjedhje Biznes inteligjence të besueshme dhe fuqishme

SAP BusinessObjects Polestar kombinon thjeshtësinë dhe shpejtësinë e një funksioni për kërkimi me fuqinë analitike të një zgjedhje Biznes Inteligjente. Në këtë mënyrë keni përgjigje të menjëhershme dhe të sakta në pyetjet që janë me rëndësi strategjike për biznesin.

Polestar ofron këto avantazhe:

 • Secili përdorues ka në dispozicion një funksion vetë-shërbimi për Biznes Inteligjencën
 • Faktet janë shpejt të kapshme dhe përgjigjje e menjëhershme e pyetjeve
 • Burime të reja të të dhënave dhe fushat e pa zbuluara të ndërmarrjes mund të hetohen dhe të bëhen të kapshme.
 • Nuk është e nevojshme ti kuptoni të dhënat dhe as strukturën apo origjinën e tyre
 • Informacionet janë të sigurt, të besueshme dhe mund të shpërndahen shumë lehtë.
 • Implementimi mund të behet në ditë dhe jo muaj. Reduktim i punës në departamentin e IT dhe në krijimin e raporteve.