DE | ALB | 

Reporting mit SAP Crystal Reports

- > SAP Crystal Reports 2011 - jetzt erhältlich!

Reportim me Crystal Reports

Me Crystal Reports mund të ndërtoni raporte interaktive, pa ndonjë problem. Crystal Reports mund të lidhet me çdo bazë të të dhënave, gjë që është shumë praktike. Bazuar në këto raporte, vendimet për biznes mund të bëhen në kohë të duhur, kështu që menaxhimi i biznesit tuaj do të jetë shumë më i lehtë dhe i suksesshëm.

Crystal Reports ofron një numër të madh funksionesh për: projektim, analiz dhe vizualizim dhe ofron raporte me një kuptim të plot.

Disa karakteristika:

  • Layout - orjentuar në lista, i përshtashëm për paraqitjen: Fitim & Humbje, bilanc, etj)
  • Paraqitje e sakt, në piksel
  • Shumëllojshmëri në shëndrrimin e formateve, si përshembull; Excel, PDF, Word,XML, HTML, RTF, etj
  • Integrim univerzal
  • Ndër të tjera, mund të integrohet në Microsoft, SAP, Borland, BEA dhe produkte të IBM
  • Informacionet mund të jenë në dispozicion në kohën dhe mënyren që i nevoiten përdoruesit
  • Numri i të dhënave nuk është i caktuar
  • Kërkim i shpejt i raporteve me ndihmën e sortimit dhe parameterve.

Thursday, 30. June 2011 Feature-Vergleich

Vergleichen Sie die Funktionalitäten der verschiedenen Versionen Crystal Reports und Crystal Reports Server.

Category: CR Feature-Vergleich