DE | ALB | 

Rreth nesh

Macher Solutions është e specializuar në Business Intelligence!Business Intelligence  përshkruan të gjitha proceset analitike të kompanisë.  Duke përfshirë përgatitjen e të dhënave kuantitative dhe kualitative si dhe vlerësimin dhe përshkrimin e tyre, kështu bëhet e mundur që vendimet operative dhe strategjike të jenë të drejta dhe ti përkasin synimeve të kompanisë. Të gjitha të dhënat e kompanisë konsolidohen dhe vlerësohen kështu që fitohen njohuri strategjike për biznesin.

Duke përdorur  Busness Intelligence-n të dhënat ekzistuese të kompanisë dhe biznesit shndërrohen në informata të rëndësishme dhe të dobishme për veprimet e mëtejshme.

Business Intelligence  përshkruan të gjitha proceset analitike të kompanisë.  Duke përfshirë përgatitjen e të dhënave kuantitative dhe kualitative si dhe vlerësimin dhe përshkrimin e tyre, kështu bëhet e mundur që vendimet operative dhe strategjike të jenë të drejta dhe ti përkasin synimeve të kompanisë. Të gjitha të dhënat e kompanisë konsolidohen dhe vlerësohen kështu që fitohen njohuri strategjike për biznesin. Nga këto njohuri të fituara zhvillohen proceset e biznesit dhe marrëdhëniet me konsumatorët apo furnizuesit, ulet kostoja, minimizohet rreziku dhe rritet vlera. 

Me eksperiencën dhe përvojën qe ka, me më shumë se 15 vite, Macher Solutions ju ofron klientëve shërbim profesional në të gjitha fazat që përbëjnë Business Innelligence-ën.

Business Intelligence përfshinë: raportimin, analizimin, planifikimin, konsolidimin e të dhënave në një databazë qendrore (Datawarehousing), Metadatenmanagement dhe  Data Quality. Në të gjitha këto ekspertet tanë ju mbështesin me këshilla, analiza, dizajn, projektim si dhe mirëmbajtje.

Së bashku me ju ne zhvillojmë zgjidhje në një masë të duhur dhe që i përshtatët ndërmarrjes tuaj dhe ju shoqërojmë në të gjitha fazat e projektit.– nga ideja deri tek përfundimi, nga Vizioni deri tek Versioni!