DE | ALB | 

Karriere

Një karrierë të sigurt

Macher Solutions kërkon vazhdimisht punëtor të kualifikuar për:

  • Consulting
  • trajnim  dhe
  • shitje/Sales

Macher Solutions ju ofron një trajnim të gjer mbi të gjitha teknologjitë që ofrojmë. Trajnimet mbahen në qendrat tona të edukimit, Austri dhe Gjermani, të cilat janë të pajisura me teknologji moderne dhe bëjnë të mundur një atmosferë të këndshme të të mësuarit.

Ne mirëpresim aplikimet tuaja në adresën personal@machersolutions.com


Monday, 17. August 2009 Oferta hyrëse

Njoftoni veglat e SAP BusinessObjects drejtpërdrejt në kompaninë tuaj, në Workshop 2-ditorë që ne ofrojmë

Category: Oferta hyrëse

Monday, 13. July 2009 Trajnime

Informohu për trajnimet aktuale që ne ofrojm, individuale apo standarde!!

Category: Trajnime