DE | ALB | 

Partner prodhues

SAP BusinessObjects është një nga pionierët në tregun e Biznes inteligjencës. Kjo kompani, e cila tani më është ofruesi kryesor në këtë lami, ju ofron ndërmarrjeve mundësi të reja, në trajtimin inteligjent të informacioneve. SAP BusinessObjects ofron një gamë të gjerë të teknologjive inovative, moderne dhe të këndshme në përdorim. Kështu që të gjitha kompanitë, pa marr parasysh madhësinë e tyre, që përdorin SAP BusinessObjects janë në gjendje të bëjnë vendime strategjike të bazuara në informacione inteligjente, të sakta dhe me kohë. Përveç kësaj, Kjo kompani ka një rrjet të fort partnerësh.

                                              

 www.sap.com