DE | ALB | 

Premium Partner

D&D Business Support Center

D&D Business Support Center është një ndërmarrje e cila ofron konsulencë dhe shërbime për të gjitha kategoritë e bizneseve, organizatave qeveritare dhe joqeveritare në Republikën e Kosovës. D&D BSC posedon një staf tejet profesional si dhe një rrjetë të gjerë të bashkëpunëtorëve, ekspertë të dëshmuar të fushave të ndryshme. D&D BSC synon të jetë lider në konsulencë dhe shërbimeve në Kosovë, ku të gjitha shërbimet mund të gjinden në një vend dhe ku mbizotëron kualiteti i lartë, shpejtësia dhe saktësia e shërbimeve


Kontakt:
info@business-kosovo.com
+386 (0) 49 657-355
www.business-kosovo.comSRB Consulting Team GmbH

Kompania këshilluese SRB Consulting Team është themeluar në vitin 1997, Austri, dhe është udhëheqëse në SAP Consulting.  Këshillat e kësaj kompanie fillojnë nga mySAP ERP klasike deri tek produktet  mySAP Business Suite, Business Intelligence, Customer Relationship Management, Product Lifecycle Management, Supply Chain Management, Supplier Relationship Management dhe teknologjia bazë SAP Netweaver. Fokusimi Industrial mbi atë prodhuese, Mill Products, Tregtisë dhe Konsumatorit, High Tech, Transport, doganë dhe Sigurim, por edhe partneriteti i thellë me SAP dhe udhëheqës edukativ, e bëjnë të mundur një ekspertizë të sigurt. 

Kontakt:
SRB Consulting Team GmbH
Muthgasse 36
A - 1190 Wien
www.srb.at


Progress Software GesmbH

Inovacioni është themeli për suksesin e menaxhimit të një ndërmarrje.  Një brez i ri agil për infrastrukturën e teknologjisë informative, ashtuquajturit arkitekturë e orientuar-në shërbim (SOAs) arrin parakushtet për inovacion. Softueri për infrastrukturë aplikimi nga Progress Software ndihmon implementimin e SOAs me produkte, te cilat mundësojnë zhvillimin e thjesht, lidhjen dhe administrimin e shërbimeve-aplikimi, të cilat paraqesin bazën për të gjitha proceset e ndërmarrjes. Teknologjia e Progress Software ndihmon kompaninë që të përballet me detyrat e rëndësishme të SOA-s.   Përveç besueshmërisë dhe komunikimit të sigurt, përfshihet edhe zona e SOA Govermance, për punimin shumë të shpejt të të dhënave dhe integrimin apo aplikimin e tyre. Te gjitha produktet e Progress-it janë në bazë standarde dhe munden të veprojnë së bashku me aplikacionet ekzistuese dhe komponentë infrastrukturor në mjedise heterogjene, te cilat janë të karakterizuara për kompanitë e sotme.

Kontakt:
Progress Software GesmbH
Liebermannstraße F04 302
A-2345 Brunn am Gebirge
www.progress.com


Active Solution

Informatik – Active Solutions me kompetenca të rëndësishme siç janë; Development, Business Intelligence, Service Outsourcing dhe Content Management System TYPO3.

Ingenieurbüro – Active Solution është Engineering-Parnter  në sektorët mekanik, elektroteknik, informatikë - teknike dhe merr përsipër edhe menaxhimin e projekteve.

 

Kontakt:
Active Solution
Ziegelofengasse 33
A-1050 Wien
www.activesolution.at


Atos Origin Information Technology GmbH

Atos Origin është ndërkombëtarisht ofrues udhëheqës në shërbimin e teknologjisë informative. Kompania ofron një spektër të plote në këshilla dhe shërbime të teknologjisë informative. Fushat e ekspertizës përfshin konsolidimin, integrimin e sistemeve.

Kontakt:
Atos Origin Information Technology GmbH
Technologiestraße 8 / Gebäude D
1120 Wien
www.at.atosorigin.com