DE | ALB | 

Raporte projektesh

UC4 Softuer

Qëllimi i këtij projekti ishte optimimi i të gjitha proceseve të kompanisë.  UC4 kishte në përdorim zgjedhje raportesh specifike për çdo departament dhe kjo u zëvendësua me një integrim të gjer mbi te gjithë kompaninë.  Për zgjedhjen e përshtatshme të UC4 ishte shumë e rëndësishme kompetenca e konsulentëve. Ekspertet e Macher Solutions jo  vetëm që përfunduan këtë detyrë më së shpejti por edhe më së miri.

Detaje


Monday, 17. August 2009 Oferta hyrëse

Njoftoni veglat e SAP BusinessObjects drejtpërdrejt në kompaninë tuaj, në Workshop 2-ditorë që ne ofrojmë

Category: Oferta hyrëse

Monday, 13. July 2009 Trajnime

Informohu për trajnimet aktuale që ne ofrojm, individuale apo standarde!!

Category: Trajnime