DE | ALB | 

Menaxhmenti

  Dieter Macher
Menaxher, Austri dhe Gjermani

 Horst Fröber
Menaxher, Gjermani