DE | ALB | 

Shërbimet

Ne ofrojmë mbështetje të gjithanshme dhe individuale në zgjedhjet e Biznes Inteligjencës të cilat përfshijnë të gjithë ndërmarrjen.

Shërbimet tona janë të bazuara në strategjinë tonë të Biznes Inteligjencës dhe përfshijnë:

  • Analizimi i ndërmarrjes dhe përzgjedhja e softuerëve
  • Implementimi i zgjedhjes
  • Këshilla, udhëzime, trajnime 
Flash is required!

Monday, 17. August 2009 Oferta hyrëse

Njoftoni veglat e SAP BusinessObjects drejtpërdrejt në kompaninë tuaj, në Workshop 2-ditorë që ne ofrojmë

Category: Oferta hyrëse

Monday, 13. July 2009 Trajnime

Informohu për trajnimet aktuale që ne ofrojm, individuale apo standarde!!

Category: Trajnime