DE | ALB | 

Inteligjenca për Biznes – Workshop për bazën strategjike

Keni ndërmend që në  kompaninë tuaj, të merreni me çështjet  e  tilla si:

  • Kërkesën dhe strategjinë e parë objektive të Biznes inteligjencës?
  • Një opinion të pavarur të ekspertëve ne projektet e vazhdueshme te Inteligjenzes per biznes?
  • Kuptimin e Biznes Inteligjencës duke  përfshire te gjithë ndërmarrjen?
  • Informime në nevojat për trajtimin e Biznes Inteligjencës si dhe planifikimin e kostos
  • Analizimin dhe reflektimin e Biznes Inteligjencës tuaj strategjike për sistemet ekzistuese apo planifikimin e rritjes së sistemit. 

Për të gjitha pyetjet në lidhje me Inteligjencën për Biznes,  Macher Solutions është partneri juaj!
Me këshillat strategjike-  gjithëpërfshirëse  sjellim Biznes Inteligjencën në përdorimin tuaj – nga vlerësimi i nevojave individuale në BI  deri te realizimi dhe mbështetja e mëtejshme.

Hapi i parë i qasjes strategjike në BI është  përcaktimi i nevojave tuaja individuale në seminarin tonë “Workshop - Bazë strategjike”!