DE | ALB | 

Zgjidhje individuale dhe të suksesshme janë forca jonë

Macher Solutions ofron një mbështetje të plotë për kërkesat tuaja në fushën e Biznes-inteligjencës (p.sh. raportim dhe Dashboards) dhe Data Warehousing (databaze relacionale dhe shumëdimensional - OLAP).

Suksesi i projekteve tona është i bazuar në katër shtylla:

 • know-how i thellë në menaxhimin e biznesit
 • njohuri të gjerë teknike
 • përzgjedhje individuale dhe të pavarur nga prodhuesi
 • implementim dhe menaxhim profesional të projektit

  Monday, 17. August 2009 Oferta hyrëse

  Njoftoni veglat e SAP BusinessObjects drejtpërdrejt në kompaninë tuaj, në Workshop 2-ditorë që ne ofrojmë

  Category: Oferta hyrëse

  Monday, 13. July 2009 Trajnime

  Informohu për trajnimet aktuale që ne ofrojm, individuale apo standarde!!

  Category: Trajnime