DE | ALB | 

Realizimi

Macher Solutions ofron një qasje modulare për të ndërtuar raporte dhe aplikime të biznes inteligjencës.

A është në pyetje një zgjidhje e thjesht raportimi për puntorët  të një departamenti, apo përfshirë të gjitha informacionet e sistemeve të kontrollit për menaxhim të lartë, individualisht ju vendosni se si do të donit të filloni dhe të përfitoni nga një return on investment më të shpejtë. Secila nga modulet qe përbejnë piramidën e biznes inteligjencës janë të ndërtuara njëra mbi tjetrën, ashtu që zgjedhjet tuaja mund të marrin një zgjerim gradual.

Se bashku me ju specialistet tanë zhvillojnë zgjedhje që janë të sakta dhe përfshin tërë biznesin, kështu që sa më shpejt të punoni eficientë.

në drejtim të konsumatorëve që të keni mundësin që së shpejti të punoni efecient. Ne fokusohemi në një praktik profesionale për një realizim të shpejt të projekteve. Po ashtu qëllimi jonë është minimizimi i kostos totale të pronësisë (total Cost of Ownership) Macher Solutions është i pavarur nga prodhuesit. Kështu që jeni të sigurt që zgjedhjën që do ta keni do të jetë më e mira për kompaninë tuaj.