DE | ALB | 

Ad-hoc Reporting and Analysis

Kuptoni faktorët që sjellin sukses por janë kritik në të gjitha departamentet e firmës tuaj, ku ju menaxherëve ju jepni në dispozicion një formë të gjerë raportesh dhe analizash.

Me një zgjedhje për raportim dhe analizë, e cila bazohet ne Online Analytical Processing (OLAP) kanë mundësi përdoruesit të krijojnë raporte dhe kërkesa intuitive. Ne këtë mënyrë mund të analizohen shkaqet për rezultatet e ndryshme. Ndërsa nuk është e nevojshme të keni njohuri për burimin apo themelin dhe strukturën e të dhënave. Ju mundeni thjesht në bazë të kritereve të ndryshme siç janë periudha, custumer goup, sortimenti etj. krijimin e vlerësimeve individuale.