DE | ALB | 

Operational Reporting

Informacione të plota janë për një kompani një faktor sukses-prurës por kritik. Punëtoret Tuaj të kontrollit dhe të financave, marketingut dhe furnizuesit, prodhimit dhe logjistikes janë të detyruar që në çdo kohë ta dinë se çfarë po ndodhë me departamentin e tyre.

Ofroni punëtoreve në të gjithë kompaninë informata me të cilat në aktivitetet e përditshme mundë të reagojnë shpejt. Macher Solutions ju ndihmon në krijimin e vlerësimeve standarde të parapërgatitura adekuate dhe raporteve në bazë të sistemeve operative. Kështu që një vlerësim individual është i panevojshëm. Përfitoni prej raportimit të shpejt dhe funksionin Drill-Down gjithëpërfshirës. Përveç shifrave njoftuese mund të konstatoni edhe informacione të detajuara. Me raportet standarde nëpërmjet Web-it janë punëtoret tuaj gjithmonë në një qëndrim aktual dhe uniform.