Projekte

Raporte projektesh

UC4 Softuer

Qëllimi i këtij projekti ishte optimimi i të gjitha proceseve të kompanisë.  UC4 kishte në përdorim zgjedhje raportesh specifike për çdo departament dhe kjo u zëvendësua me një integrim të gjer mbi te gjithë kompaninë.  Për zgjedhjen e përshtatshme të UC4 ishte shumë e rëndësishme kompetenca e konsulentëve. Ekspertet e Macher Solutions jo  vetëm që përfunduan këtë detyrë më së shpejti por edhe më së miri.

Detaje