Stafi

Stafi jonë

Kapitali i kompanisë sonë përbëhet nga shuma e krerëve të punëtorëve tanë!

Bindeni veten tuaj!

I gjithë stafi jonë është me kualifikime të larta dhe janë ekspertë në fushën e tyre përkatëse.

Ekipi ynë i konsulentëve është vazhdimisht në mësim të mëtejshëm, qoftë në qendrën tonë të arsimit por edhe te partnerët dhe prodhuesit tanë.


Menaxhmenti

Dieter Macher
Menaxher, Menaxher i projekteve

Horst Fröber
Menaxher, Menaxher i projekteve, Gjermani
 

Personat kontaktues

Barbara Schätzschock
Trajnim, Shërbim dhe Mirembajte
Tel.: +43 1 8903642 210
 

Hubert Baumann
Drejtor Departamenti i Marketim-Shitjeve dhe Punë publike
Tel.: +43 1 8903642 510

Manuela Wacek
Office Management
Tel.: +43 1 8903642 0

Qamile Mehmeti
Departamenti i Marketim-Shitjeve dhe detyra speciale për Evropë Lindore
Tel.: +43 1 8903642 360

Jana Fiege
Marketing dhe Punë publike
Tel.: +43 1 8903642 220

Markus Gelter
Key Account Manager
Tel.: +43 1 8903642 230

Consultants

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë me kualifikime të larta dhe menaxhon projektet tuaj.