Standard-Reporting

Standard-Reporting

Le të drejtohet edhe më mirë biznesi nga menaxherët e departamenteve dhe punëtorët. Për këtë ju duhet t‘ju ofroni informacione gjithëpërfshirëse. Shfaqeni lidhjen Shkaku & Efekti dhe identifikoni potencial te ri.

Një raport standart dhe i gjerë përfshinë të dhënat të integruara nga sisteme operative të ndryshme (si për shembull: kontabilitetit, kontrollit, marketingu, produktioni, ofrimi dhe logjistika) mbi bazën qendrore të të dhënave. Kjo ju ofron mundësi të reja për drejtimin e kompanisë tuaj.